FLUST är en ideell förening som har till ändamål att genom kreativt undersökande och gestaltning arbeta för att främja konstnärlig mångfald i socialt deltagande kulturprojekt.

Föreningens verksamhet bygger vidare på arbete som påbörjades i projektet Taktil foto, där vi tog fram en metod för socialt deltagande projektarbete och en ny teknik som gör det möjligt att ta fram taktila fotografier. 

I projektet Sinnenas parkour undersökte vi tillsammans med personer med olika förutsättningar hur vår varandemiljö upplevs med andra sinnen är seende. 

Föreningens medlemmar har många års erfarenhet från  projekt av olika slag inom olika områden samt dokumentärfilmer för SVT, utställningsproduktion, bokproduktion med mera.

FLUST är ett norskt ord som betyder ‘hur mycket som helst’.


Kontakta oss via contact[at]truls.se